Anna Záthurecká, rod. Záthurecká (nar. 1911, zomr. 1989)