Svadba Oľgy Záthureckej a Ing. Zdeňka Žáka - r. 1925